MAĞAZA TAŞIMACILIĞI

Döviz Durumu
  Alış Satış
$ USD 5.4809
5.4907
€ EURO 6.1367
6.1478
¥ JPY 5.1653
5.1995
£ GBP 6.6256
6.6601
Hava Durumu

Ankara Salı Az Bulutlu Az Bulutlu En düşük 33°C En yüksek 17°C

Anket
Web sitemizi begendiniz mi ?

Evet
Hayir
Yorum Yok
İstatistik
Aktif Ziyaretçi : 1
Toplam Ziyaretçi : 1962
ÖzMetro Evden Eve Nakliyat
Mağaza Eşya Nakliyat

 

Nakliyat hizmetleri eskilerden bu yana büyük sýkýntýlar, stresler oluþturmaktaydý. Önceden yapýlan bilinçsizce yapýlan taþýmacýlýk çalýþmalarý teknolojinin gelmesiyle birlikte etkin bir kimliðe bürünmüþtür. Nakliyat konusunda en önemli unsur taþýnan eþyalarýn zarar görmeden taþýnmasýndýr.

Ayrýca nakliye iþlemleri ne kadar çabuk ve güvenli yapýlýr ise firmamýzý tercih eden müþterilerimiz zaman bakýmýnda oldukça iyi kar eder. Her zaman bu tür düþüncelerin bilincinde olan firmamýz siz deðerli müþterilerine en hýzlý ve güvenilir taþýmacýlýk hizmetlerini saðlamaktadýr. Firmamýz bünyesinde görev alan personellerimiz alanýnda son derece uzman, güvenilir personellerden oluþmaktadýr.

Taþýmacýlýk hizmetleri içerisinde birçok alan içerisinde hizmet sunan Ankara Öz Metro Nakliyat her bir hizmet çalýþmasýný önceden yapmýþ olduðu koordinasyon çalýþmalarýyla yapar ve müþteri memnuniyetini üst seviyede tutmayý hedefler. Firmamýz ayný zamanda maðaza taþýmacýlýðý alaný içerisinde sizlere hizmet vermiyor ofis taþýmacýlýðý, ev eþyasý taþýmacýlýðý, fabrika taþýmacýlýðý gibi alanlar içerinde de hizmet vermektedir.

Maðaza taþýmacýlýðý taþýmacýlýk alanlarýnýn en zor konularýndan bir tanesidir. Özellikle giyim maðazalarýnýn taþýmacýlýðýnda firma olarak son derce geliþmiþ ve özel yöntemler kullanmaktayýz. Maðazanýz taþýnýzken özel hazýrlanmýþ askýlar ile ürünlerinizi taþýyoruz. Elbiselerin veya ürünlerin zarar görmemesi için araçlarýmýzda bulunan özel aparatlarý kullanýyoruz.

Alanýnda uzman kadromuz maðaza eþya taþýmacýlýðý alaný içerisinde eski maðazanýzdan eþyalarýnýzý alýyor ve belirtmiþ olduðunuz yeni maðazanýza eþyalarýnýzýn taþýmacýlýðýný yapýyor.

Adres : Demetgül Mh. Şehit Hüseyin Açıkbaş Sk. (10. Sk.) No:45/A Yenimahalle - ANKARA
Telefon : 0312 335 05 11
Gsm : 0535 795 89 58
Gsm : 0531 364 93 97
E-Posta : [email protected]